Guncel Puan Durumu (Süper Lig) - Super Lig

01
(01.)
69
+31
65:34
20-09-05
34
02
(02.)
65
+34
76:42
18-11-05
34
03
(03.)
62
+19
59:40
19-05-10
34
04
(04.)
60
+17
55:38
17-09-08
34
05
(05.)
57
+24
61:37
16-09-09
34
06
(06.)
56
+18
55:37
15-11-08
34
07
(07.)
53
+12
58:46
15-08-11
34
08
(08.)
46
-01
49:50
11-13-10
34
09
(09.)
45
-11
41:52
11-12-11
34
10
(10.)
43
-05
53:58
12-07-15
34
11
(11.)
42
-05
44:49
11-09-14
34
12
(13.)
36
-16
36:52
08-12-14
34
13
(12.)
36
-17
39:56
09-09-16
34
14
(14.)
35
-17
31:48
09-08-17
34
15
(15.)
35
-19
38:57
10-05-19
34
16
(16.)
32
-07
44:51
08-08-18
34
17
(18.)
32
-25
31:56
07-11-16
34
18
(17.)
32
-32
40:72
08-08-18
34

Istanbul - 29.05.2016 Lig TV ?zle. Futbol endüstrisi de?erini artt?rd?kça bizler için maçlar? izlemek de daha büyük bir külfet halini almaya ba?lad?. Bundan çok de?il daha 20 y?l önce ?ifreli kanal diye bir ?ey yokken ?imdi ?ifreli olmayan kanal yok say?l?r. Hepimizin evinde uydular, ?irket hatlar?, internet televizyonlar? ve HD televizyon kutular? var. Ne var ki bu halde bile maçlar? izleyemiyoruz. Maçlar? izlemek için ayr?ca para vermek gerekiyor. Sadece LigTV alarak Süper Toto Süper Ligi izlemekten bahsetmiyoruz tabi ki.

Bundesliga, Lig 1, Seri A, Premiere Lig, La Liga ve di?er Avrupa ligleri, PTT 1.Lig, ?ampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve di?er bir çok nemli kupa ve kar??la?may? izlemek için yay?nc? kurulu?lara para ödememiz gerekiyor. Do?al olarak hepsine birden para yeti?tiremeyece?imiz için internet dünyas?n?n nimetlerinden faydalanarak maçlar? evimizden izleyebilmenin yollar?n? bulmaya çal???yoruz. ??te bugün bu yaz?da sizlere evinizde internetten LigTV maçlar?n? Türkçe olarak izleyebilece?iniz en iyi siteleri derlemeye çal??t?k. Umar?z kesintisiz ve kaliteli bir ?ekilde maçlar?n?z? izleyebilirsiniz. ?imdiden hepiniz iyi seyirler diliyoruz.

A?a??da verilen sitelerden baz?lar? yasal baz?lar? ise malesef otomatik DNS adresleri taraf?ndan engellenmi? bulunuyor. E?er sitelere giri? yapamazsan?z oldukça kolay yöntemlerle DNS adresinizi de?i?tirmenizi öneriyoruz. Bunun için internette oldukça detayl? bilgiler bulabilirsiniz. ?imdi Lig TV izlemek için en iyi 10 siteyi derledi?imiz yaz?m?za geçelim.

Yasal Lig Tv ?zle

Listemize öncelikle Lig Tv izlemenin yasal olan DigiturkPlay sitesi ile ba?layal?m. Bildi?iniz gibi ülkemizde y?llard?r maçlar LigTv kanal?nda Digitürk aboneli?i ile izleniyor. Sadece Spor Toto üper Lig Maçlar? de?il, ayn? zamanda PTT 1.Lig, La Liga, Brezilya Ligi, Premiere Lig gibi üst düzey ligleri izleyebilirsiniz. Bunlara ek olarak bir çok basketbol ligi ve ?ampyonas? ile birlikte bütün ATP 1000 Tenis Turnuvalar?n? canl? izleyebilirsiniz. Abone olmak için sitedeki ilgili yönergeyi takip ederek maçlar? izlemek istedi?iniz zaman ister evinizde ister ba?ka bir yerde,hem bilgisayar?n?zdan hem de iPhone ya da Android cihazlar?ndan maçlar? an?nda, kesintisiz ve yüksek çözünürlükte izleyebilirsiniz. Y?l boyunca istedi?iniz zaman abone olabilirsiniz ya da istedi?iniz maç ya da etkinlik için kiralama yöntemini seçbilirsiniz.

Y?llard?r Canl? Maç Yay?n? Yapan Site

E?er siz de internetten maç izlemeyi al??kanl?k haline getirmi?seniz mutlaka Taraftarium24 sitesinden haberdars?n?zd?r. Hatta ba?ka sitelerden yay?nlanan maçlar?n da büyük bir bölümü, e?er Türkçe yay?n yap?yor ise, bu siteden çal?n?yor olabilir. Bunu anlamak için ekran?n her hangi bir yerinde T24 gibi bir logo olup olmad???na bakman?z yeterli. Ayr?ca baz? siteler canl? yay?n s?ras?nda ekran?n kenarlar?n? keserek bu yay?nlar?n logosundan kurtularak oldukça kalitesiz yay?nlar da yapabiliyorlar. Fakat Taraftarium24 sitesine dönecek olursak y?llard?r bedava LigTv izlememizi sa?lad?klar? için bütün futbol severler olarak kendilerine minnettar?z. Sitede ço?u zaman LigTv, LigTv2, LigTv3 kanallar? canl? olarak izlenebiliyor. Bununla birlikte tabi ki dünyan?n di?er ülkelerinde oyanan kar??la?malar? da buradan izleyebilirsiniz.

Türkçe Spikerli Lig Tv ?zlemek ?çin Do?ru Adres

Web Xspor sitesinde Be?ikta?, Galatasayar, Fenerbahçe, Bursaspor ve Trabzonspor'un bütün lig ve kupa maçlar?n? bulabilirsiniz. Sitenin özellikle seçti?i yay?nlar oldukça kaliteli ve internetiniz çok kötü olmad??? taktirde bütün maçlar? bedava olarak kesintisiz ve donmadan izleyebiliyorsunuz. Beko Basketbol Ligi maçlar? da yine Türkçe olarak bu internet sitesinde ücretsiz olarak takip edilebiliyor.

Justin TV ile Donmadan Bedava LigTv ?zle

] Yine internet üzerinden canl? maç yay?nlar? yapan kurulu?lar aras?nda y?llard?r en üst s?ralarda yerini koruyan, hepimizin defalarca kez sonucunu merakla bekledi?imiz kar??la?malar? takip etti?imiz bir organizsyondur Justin Tv. Bu siteyi maçlar?n canl? yay?nlanmas?n? izlemek için kullanan bir çok site var tabi ki. Sadece Be?ikta?, Galatasaray ve Fenarbahçe'yi de?il ayn? zamanda ?spanya Ligi, ?ngiltere Ligi, Almanya Ligi gibi önemli ligleri de dünyan?n her yerinden futbol severler bu site sayesinde rahatl?kla izleyebiliyorlar. Bu sitedeki güzel özelliklerden birisi de LigTv canl? maç yay?nlar?n? Türkçe olarak izleyebiliyor olman?z.

Sürekli yenilenen Domainler sayesinde kesintisiz LigTv

Bu sitenin avantajlar? aras?nda en önemlisi sürekli yenilenen IP adresleri sayesinde hiç bir zaman yasaklanma ya da donma gibi s?k?nt?lar ya?atm?yor olmas? geliyor. Siteden yay?nlanan yay?nlar? izlemeniz için özellikle Google Chrome taray?c?s?n? kullanman?z özellikle tavsiye ediliyor.

Ad?n?n hakk?n? veren harika bir site

Ad?ndan da anla??labilece?i üzere bu siteden bedava LigTv izleyebilirsiniz. Bursaspor, Konyaspor, Kas?mpa?aspor, ?stanbul Ba?ak?ehir, Kayserispor gibi tak?mlar?n maçlar?n? ana sayfas?na ta??yarak Anadolu tak?mlar?na verdi?i de?eri de gösteren bu siteden LigTV HD kanal?n? da ula?abilirsiniz ve internet kaliteniz yeterli ise donmadan 1080p canl? LigTv izleyebilirsiniz.

IP TV Canl? Lig Tv Yay?n?

Son y?llarda internet üzerinden canl? yay?n takip eden insanlar?n en çok be?endi?i yay?n yöntemlerinden bir tanesi de IP TV olmaya ba?lad?. Bu ?ekilde donmadan kaliteli bir yay?n takip etmek mümkün. Özellikle Avrupa Kupas?n?n yakla?t??? bu günlerde cal? Lig Tv yan?nda Almanya, ?ngiltere, ?spanya, Fransa gibi dev tak?mlar?n mücadelelerini canl? olarak bu sitee kaliteli HD bir yay?nla bulabileceksiniz. Üç büyük tak?m?n haz?rl?k maçlar?n?n canl? yay?nlar? da Tivibu yay?nlar? sayesinde naklen izlenecek.

Dünyan?n Bütün Ligleri Canl? Maçlar

Sadece Türkçe LigTv yay?n? yapmakla kalmayarak dünyan?n di?er liglerinden de yay?nlar yapan, hem JustinTv hem de Tivibu seçene?i ile kapasitesini oldukça geni?letmi? olan bir site ile kar?? kar??yay?z. ?sminden de anla??ld??? gibi hiç bir yay?n için para vermeden bedava canl? maçlar? izleyebiliyoruz. Rusya Ligi, Danimarka Ligi, Norveç Ligi, ?sveç ligi gibi oldukça klas liglerin tüm maçlar?n? da bu sitede verilen liklerden takip edebilirsiniz. Ayr?ca Anadolu tak?mlar?n?n aralar?nda yapt?klar? maçlar? da ana sayfas?nda vermi? oldu?u direk linklerden donmadan izleme ?ans?m?z mevcut.

Canl? Lig Tv ?zlerken Yorum da Yapabilece?iniz Bir Site

Sitenin di?erlerinden en büyük fark? sürekli olarak yorum yapabilece?iniz ve tart??arak e?lenebilece?iniz bir forum yani sohbet penceresi olmas?. Tabi ki bu pencereden e?er s?k?l?rsan?z ve görek istemezseniz hem sessize alabiliyorsunuz hem de kapatabiliyorsunuz. Bunun yan?nda canl? skorlar? takip edebilir maçlar? hem LigTv hem de Tivibu yay?nlar?ndan takip edebilirsiniz. Finlandiya Liginden, Arjantin Ligine, Peru Liginden, Çin Ligine ve hatta ABD ligine kadar bütün maçlar? canl? olarak izleyebilmek mümkün.

LigTV, Tivibu ve di?er bütün Türkçe Kanallar

?ifresiz TV sitesinde sadece futbol maçlar?n? canl? izlemekle kalm?yorsunuz ayr?ca maçlardan sonra oynanan oyunlar?n ele?tirildi?i spor programlar?n? izlemek isterseniz di?er bütün paral? ve paras?z kanallar? da canl? bir ?ekilde oldukça kaliteli bir çözünürlükte HD olarak takip edebiliyorsunuz. Gençlerbirli?i, Akhisar, Rizespor gibi köklü Süper Lig tak?mlar?n?n yan? s?ra ligimize yeni ç?kan Adana tak?mlar?n? da bu siteden rahatl?kla takip edebileceksiniz.

S?k Sorulan Sorular

?nternetten Türkçe [canl? maç izlemek](/tr/canli-mac-izle) yasal problem olu?turur mu?

Üzgünüz ki Türkiye'de de di?er ülkelerde oldu?u gibi yasal olarak donmadan ve yüksek çözünürlükte maç izlemek için para vermek gerekiyor. Fakat yukar?da bahsi geçen sitelerden en üst s?radaki Digitürk Play ve Tivibu d???nda di?er siteler için DNS ayar? de?i?tirmeniz gerekebilir. Özellikle bu yay?nlar? i? yerinizde izletmeniz halinde çok büyük para cezalar? ödeyebilirsiniz. Fakat ki?isel olarak evde maç izlemek için bütün kanallara para vermenize gerek yok. Zaten tüm yay?nc? kurulu?lar?n HD kutular?n? almak için adeta bir servet ödemek gerekir ki bunu akl? ba??nda hiç bir vatanda? yapmaz diye dü?ünüyorum.

Türkçe LigTV Yay?nlar?nda Donma ya da Kesinti Oluyor Mu?

?nternet üzerinde ücretsiz maç izlemnin getirmi? oldu?u belli dezavantajlar var tabi ki. Bunlar?n ba??nda internet h?z?n?z geliyor e?er internetiniz kotal? ya da yava? bir ba?lant? içeriyorsa ya da bölgenizde kullan?lan toplam internet trafi?i çok yüksek ise kaliteli HD yay?nlarda donma olmas? gayet do?ald?r. Fakat fiber ya da buna e? de?er h?zda bir internet kullan?yorsan?z yay?n?n donmas? çok da mümkün de?il. Sadece yay?n? yapan sunucunun ?i?mesi ile canl? maç keyfinden uzak kalabilirsiniz ki bu da yukar?da bahsi geçen siteleri tercih etmeniz halinda mümkün olmayacakt?r.

iPhone ya da Android Telefonundan Bedava Maç ?zleyebilir Miyim?

Hem iPhone ve iPad, hem Android hem de do?al olarak Windows i?letim sistemleri bulunan cep telefonu ve benzeri ta??nablir cihazlardan LigTv maçlar?n? canl?, bedava ve ?ifresiz izlemeniz mümkün. Fakat kalite konusunda e?er WiFi ba?lant?n?z yok ise oldukça dikkatli olmal?s?n?z keza kotan?z? çok fazla a?abilir ava giderken avlanabilrsiniz. Unutmay?n ki HD kalitede yüksek çözünürlüklü Lig TV yay?nlar? maç ba??na ortalama 3 GB kadar bir kota yemekte. Dikkat etmekte fayda var.

Özetle Lig TV ?zle

Türkçe spiker keyfi ile maç izlemek için tek yasal seçenek malesef DigitürkPlay. Bu siteden yay?nlanan maçlar?n tamam?n? ya da tek maç ?eklinde bir tanesini sat?n alabiliyor ya da kiralayabiliyorsunuz. Bunun d???ndaki seçenekler ücretsiz olmas?n?n yan? s?ra yasal de?il. Canl? LigTV ve canl? Tivibu izlemek için mutlaka sitelerine üye olarak para ödemelisiniz.